Vakıf Tarihçesi


        Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Öğrencilerine Burs Kredi Sağlama ve Yardım Vakfı 17 Ocak 1974 tarihinde muhtaç öğrencilere yardım amacıyla okul öğretmenleri Ayşe Melek ERSEL, Suzan ALAM, Huriye BOSTANCIOĞLU, Zinet Muazzez OLCAY, Güzin Gülseren ÜNSAL, Mürüvet TOPÇU, Ayşe Emel ERKMEN, Mebrure TİNEL, Hasan Hüseyin ERDOĞAN, Fatma Nabile TİLEV ve Fatma Zeynep TONAYDI tarafından kurulmuştur.

        Çeşitli kaynaklardan sağlanan fonların (yardım haftası gelirleri, kermes gelirleri, çay ocağı gelirleri, kitap satışı gelirleri gibi) muhtaç öğrencilere karşılıksız para yardımı ve öğlen yemeği şeklinde dağıtılması işlemi 1984 yılına kadar aralıksız devam etmiştir. 14.11.1984 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında vakfın hukuki statüsünde değişiklik öngörülmüş, bilahare vakfın adı ve hukuki statüsü 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1985/157 sayılı kararıyla değişmiş ve vakıf "Gazi Üniversitesi Öğrencilerine Burs, Kredi Sağlama ve Yardım Vakfı'na dönüştürülerek tescil edilmiştir.

        15.3.1988 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında ise vakfın adı "Gazi Üniversitesi Vakfı" olarak değiştirilerek ve vakfın amaçları yeniden düzenlenmiştir. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için şirketler kurmak, şirketlere ortak olmak, her çeşit menkul kıymetler almak ve satmak, hibeler kabul etmek, sürekli veya geçici gelir kaynakları yaratmak üzere ekonomik girişimlerde bulunmak karara bağlanmıştır.

        Vakıf, sözü edilen vakıf senet değişikliklerinden sonra iktisadi faaliyetlerine hız vermiş ve günümüzde 400 personel istihdamı ile devasa bir yapı haline dönüşmüştür.