Teşkilat Yapısı


Genel Kurul
Vakıf senedinin 7'inci maddesi hükümlerine göre ;Genel Kurul, Vakfın en yetkili organı olup, Gazi Üniversitesi Rektörü, Rektör Yardımcıları, Üniversiteye bağlı Fakülte Dekanları, Yüksekokul, Enstitü Müdürleri, Üniversite
Genel Sekreteri ve Üniversite Hukuk Müşavirinden meydana gelir.
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

1- Prof. Dr. İbrahim USLAN (Gazi Üniversitesi Rektörü)
2- Prof. Dr. Nizami AKTÜRK
3- Prof. Dr. Metin DAĞDEVİREN
4- Prof. Dr. Alper CEYLAN
5- Prof. Dr. Gonca BAYRAKTAR DURGUN
6- Prof. Dr. Mehmet GÜNAY
Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri

1- Prof. Dr. Adnan SÖZEN
2- Prof. Dr. Kadir ARICI
3- Prof. Dr. Mehmet Arif ADLI

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri