Teşkilat Yapısı


Genel Kurul
Vakıf senedinin 7'inci maddesi hükümlerine göre ;Genel Kurul, Vakfın en yetkili organı olup, Gazi Üniversitesi Rektörü, Rektör Yardımcıları, Üniversiteye bağlı Fakülte Dekanları, Yüksekokul, Enstitü Müdürleri, Üniversite
Genel Sekreteri ve Üniversite Hukuk Müşavirinden meydana gelir.
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

1- Prof. Dr. İbrahim USLAN (Gazi Üniversitesi Rektörü)
2- Prof. Dr. Nizami AKTÜRK
3- Prof. Dr. Metin DAĞDEVİREN
4- Prof. Dr. Alper CEYLAN
5- Prof. Dr. Mustafa KAVUTÇU
6- Prof. Dr. Mehmet GÜNAY

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

1- Prof. Dr. Mustafa ASLAN
2- Prof. Dr. Orhan ACAR
3- Prof. Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN
4- Prof. Dr. Selma YEL
5- Prof. Dr. Sena YAŞYERLİ
6- Prof. Dr. Tekin GÜLTOP
Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri

1- Prof. Dr. Adnan SÖZEN
2- Prof. Dr. Mehmet Arif ADLI
3- Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

1-Doç. Dr. Aslıhan TÜFEKÇİ
2-Prof. Dr. Bahtiyar BAKIR
3-Doç. Dr. Veysel ÖZDEMİR